Anne Lise Holst Jensen, Socialistisk Folkeparti

Anne Lise Holst Jensen

Socialistisk Folkeparti, Beskæftigelsesvejleder

Født den 19. juni 1955 (68 år).Europa-Parlamentsvalg

Europa-Parlamentsvalget 2014

Opnåede ikke valg for Socialistisk Folkeparti

1073 stemmer