Annika Smith, Folketinget

Annika Smith

Socialistisk Folkeparti, Chefkonsulent

Født den 11. juli 1976 (47 år).Folketingsvalg

Folketingsvalget 2011

4. stedfortræder for Socialistisk Folkeparti

Københavns storkreds

294 personlige stemmer

187 partistemmer