Asger Christensen, GAB photography

Asger Christensen

Venstre, Landmand

Født den 8. januar 1958 (66 år).Europa-Parlamentsvalg

Europa-Parlamentsvalget 2014

Opnåede ikke valg for Venstre

14709 stemmer