Bilal Inekci,

Bilal Inekci

Socialistisk Folkeparti, Socialrådgiver

Født den 18. november 1958 (65 år).Folketingsvalg

Folketingsvalget 2015

5. stedfortræder for Socialistisk Folkeparti

Københavns Omegns storkreds

480 personlige stemmer

511 partistemmer

Folketingsvalget 2011

1. stedfortræder for Socialistisk Folkeparti

Københavns Omegns storkreds

1359 personlige stemmer

2050 partistemmer

Folketingsvalget 2007

2. stedfortræder for Socialistisk Folkeparti

Københavns Omegns storkreds

1560 personlige stemmer

3058 partistemmer