Christian Hellemann Hansen, Henrik Sørensen, Folketinget

Christian Hellemann Hansen

Uden for folketingsgrupperne, Fotograf

Født den 12. august 1963 (60 år).Folketingsvalg

Folketingsvalget 2011

Opnåede ikke valg for Uden for folketingsgrupperne

Københavns Omegns storkreds

247 personlige stemmer

0 partistemmer

Folketingsvalget 2007

1. kredsmandat for Dansk Folkeparti

Vestjyllands storkreds

6992 personlige stemmer

10346 partistemmer

Folketingsvalget 2005

1. kredsmandat for Dansk Folkeparti

Ringkøbing Amtskreds

4868 personlige stemmer

8235 partistemmer