Carsten Mogens Hansen, Steen Brogaard, Folketinget

Carsten Mogens Hansen

Socialdemokratiet, VVS-montør

Født den 10. januar 1957 (67 år).Folketingsvalg

Folketingsvalget 2015

1. stedfortræder for Socialdemokratiet

Fyns storkreds

2567 personlige stemmer

2614 partistemmer

Folketingsvalget 2011

2. kredsmandat for Socialdemokratiet

Fyns storkreds

8171 personlige stemmer

7299 partistemmer

Folketingsvalget 2007

1. kredsmandat for Socialdemokratiet

Fyns storkreds

7090 personlige stemmer

12062 partistemmer

Folketingsvalget 2005

2. kredsmandat for Socialdemokratiet

Fyns Amtskreds

5547 personlige stemmer

4424 partistemmer