Charlotte Broman Mølbæk, Socialistisk Folkeparti

Charlotte Broman Mølbæk

Socialistisk Folkeparti, Pædagog

Født den 29. november 1977 (46 år).Europa-Parlamentsvalg

Europa-Parlamentsvalget 2014

Opnåede ikke valg for Socialistisk Folkeparti

1979 stemmer