Christian Foldberg Rovsing,

Christian Foldberg Rovsing

Det Konservative Folkeparti, Cand.polyt.

Født den 2. november 1936 (85 år).