Danni Olsen, Dansk Folkeparti

Danni Olsen

Dansk Folkeparti, Elektriker

Født den 25. oktober 1984 (39 år).Europa-Parlamentsvalg

Europa-Parlamentsvalget 2014

Opnåede ikke valg for Dansk Folkeparti

2767 stemmer