Erik Eriksen, Statsministeriet

Erik Eriksen

Venstre, Tidl. statsminister

Født den 20. november 1902, død den 7. oktober 1972 (69 år).