Erik Ninn-Hansen, Folketinget 1982

Erik Ninn-Hansen

Det Konservative Folkeparti, Cand.jur.

Født den 12. april 1922, død den 20. september 2014 (92 år).