Flemming Hansen, Henrik Sørensen, Folketinget

Flemming Hansen

Det Konservative Folkeparti, Merkonom

Født den 9. august 1939 (84 år).Folketingsvalg

Folketingsvalget 2011

5. stedfortræder for Det Konservative Folkeparti

Fyns storkreds

179 personlige stemmer

183 partistemmer

Folketingsvalget 2005

1. kredsmandat for Det Konservative Folkeparti

Vejle Amtskreds

3913 personlige stemmer

5381 partistemmer