Frode Sørensen, Henrik Sørensen, Folketinget

Frode Sørensen

Socialdemokratiet, Sparekassefuldmægtig

Født den 21. januar 1946 (78 år).Folketingsvalg

Folketingsvalget 2005

1. kredsmandat for Socialdemokratiet

Sønderjyllands Amtskreds

6010 personlige stemmer

5533 partistemmer