Hans Christian Svane Hansen, Statsministeriet

Hans Christian Svane Hansen

Socialdemokratiet, Typograf

Født den 8. november 1906, død den 19. februar 1960 (53 år).