Helge Adam Møller, Steen Brogaard

Helge Adam Møller

Det Konservative Folkeparti, Major

Født den 6. november 1942 (81 år).Folketingsvalg

Folketingsvalget 2011

1. stedfortræder for Det Konservative Folkeparti

Vestjyllands storkreds

3377 personlige stemmer

1869 partistemmer

Folketingsvalget 2007

1. kredsmandat for Det Konservative Folkeparti

Sjællands storkreds

8730 personlige stemmer

7050 partistemmer

Folketingsvalget 2005

1. kredsmandat for Det Konservative Folkeparti

Storstrøms Amtskreds

8264 personlige stemmer

3926 partistemmer