Henriette Kjær, Henrik Sørensen, Folketinget

Henriette Kjær

Det Konservative Folkeparti, Matematisk-samfundsfaglig student

Født den 3. maj 1966 (58 år).Folketingsvalg

Folketingsvalget 2007

1. kredsmandat for Det Konservative Folkeparti

Østjyllands storkreds

10195 personlige stemmer

12724 partistemmer

Folketingsvalget 2005

1. kredsmandat for Det Konservative Folkeparti

Århus Amtskreds

13097 personlige stemmer

10418 partistemmer