Henrik Bo Fomsgaard Rasmussen, Henrik Sørensen, Folketinget

Henrik Bo Fomsgaard Rasmussen

Det Konservative Folkeparti, Bygningskonstruktør

Født den 18. september 1971 (52 år).Folketingsvalg

Folketingsvalget 2007

1. stedfortræder for Det Konservative Folkeparti

Københavns Omegns storkreds

778 personlige stemmer

463 partistemmer