Irene Simonsen, GAB photography

Irene Simonsen

Venstre, Højere Handelseksamen i regnskab og driftsøkonomi

Født den 30. december 1958 (65 år).Folketingsvalg

Folketingsvalget 2007

1. stedfortræder for Venstre

Østjyllands storkreds

4647 personlige stemmer

4400 partistemmer

Folketingsvalget 2005

1. tillægsmandat for Venstre

Vejle Amtskreds

4100 personlige stemmer

4781 partistemmer

Europa-Parlamentsvalg

Europa-Parlamentsvalget 2014

Opnåede ikke valg for Venstre

3613 stemmer