Jan M. Kjær, Socialistisk Folkeparti

Jan M. Kjær

Socialistisk Folkeparti, Erhvervsuddannelse

Født den 15. juni 1977 (46 år).Folketingsvalg

Folketingsvalget 2015

8. stedfortræder for Socialistisk Folkeparti

Københavns Omegns storkreds

107 personlige stemmer

135 partistemmer

Europa-Parlamentsvalg

Europa-Parlamentsvalget 2014

Opnåede ikke valg for Socialistisk Folkeparti

811 stemmer