Jan Trøjborg, KL

Jan Trøjborg

Socialdemokratiet, Ingeniør

Født den 14. december 1955, død den 6. maj 2012 (56 år).Jan Trøjborg er tidligere minister, borgmester og formand for Kommunernes Landsforening.

Folketingsvalg

Folketingsvalget 2005

1. kredsmandat for Socialdemokratiet

Vejle Amtskreds

10519 personlige stemmer

9113 partistemmer