Jesper Langballe, Henrik Sørensen, Folketinget

Jesper Langballe

Dansk Folkeparti, Sognepræst

Født den 31. august 1939, død den 15. marts 2014 (74 år).Folketingsvalg

Folketingsvalget 2007

2. kredsmandat for Dansk Folkeparti

Vestjyllands storkreds

3259 personlige stemmer

5171 partistemmer

Folketingsvalget 2005

1. kredsmandat for Dansk Folkeparti

Viborg Amtskreds

2566 personlige stemmer

5765 partistemmer