Jørgen Jørgensen, Socialistisk Folkeparti

Jørgen Jørgensen

Socialistisk Folkeparti, Cand.scient.pol.

Født den 25. juni 1946 (77 år).Europa-Parlamentsvalg

Europa-Parlamentsvalget 2014

Opnåede ikke valg for Socialistisk Folkeparti

231 stemmer