Karen Touborg Hansen,

Karen Touborg Hansen

Socialistisk Folkeparti, Miljøchef

Født den 19. april 1972 (52 år).Folketingsvalg

Folketingsvalget 2011

2. stedfortræder for Socialistisk Folkeparti

Nordjyllands storkreds

869 personlige stemmer

1073 partistemmer

Folketingsvalget 2007

1. stedfortræder for Socialistisk Folkeparti

Nordjyllands storkreds

1458 personlige stemmer

1949 partistemmer

Folketingsvalget 2005

4. stedfortræder for Socialistisk Folkeparti

Nordjyllands Amtskreds

634 personlige stemmer

1049 partistemmer