Karina Due, Dansk Folkeparti

Karina Due

Dansk Folkeparti, Koordinator

Født den 23. november 1966 (57 år), sidder i Folketinget.Folketingsvalg

Folketingsvalget 2015

3. kredsmandat for Dansk Folkeparti

Vestjyllands storkreds

2848 personlige stemmer

5248 partistemmer

Folketingsvalget 2011

4. stedfortræder for Dansk Folkeparti

Vestjyllands storkreds

1309 personlige stemmer

2087 partistemmer