Karsten Lorentzen, Dansk Folkeparti

Karsten Lorentzen

Dansk Folkeparti, Cand.mag. og MA

Født den 21. juni 1970 (53 år).Europa-Parlamentsvalg

Europa-Parlamentsvalget 2014

Opnåede ikke valg for Dansk Folkeparti

1666 stemmer