Kristen Touborg Jensen, Henrik Sørensen

Kristen Touborg Jensen

Socialistisk Folkeparti, Landmand

Født den 23. november 1943, død den 29. juni 2017 (73 år).Gift med regionsrådspolitiker Anna Marie Touborg.


Sammen er de forældre til politikerne Karen Touborg og Mette Touborg.

Folketingsvalg

Folketingsvalget 2011

1. stedfortræder for Socialistisk Folkeparti

Vestjyllands storkreds

3623 personlige stemmer

2410 partistemmer

Folketingsvalget 2007

1. tillægsmandat for Socialistisk Folkeparti

Vestjyllands storkreds

5487 personlige stemmer

4355 partistemmer

Folketingsvalget 2005

1. tillægsmandat for Socialistisk Folkeparti

Ringkøbing Amtskreds

3420 personlige stemmer

1806 partistemmer