Kristine Thrane, Lars Svankjær

Kristine Thrane

Socialdemokratiet, cand.scient. og ph.d. i geologi

Født den 10. februar 1970 (54 år).Folketingsvalg

Folketingsvalget 2011

4. stedfortræder for Socialdemokratiet

Nordsjællands storkreds

1023 personlige stemmer

1003 partistemmer