Lasse Quvang Rasmussen, Jonas Witt Hansen

Lasse Quvang Rasmussen

Socialdemokratiet, Statskundskabstuderende ved Aarhus Universitet

Født den 8. september 1989 (34 år).Europa-Parlamentsvalg

Europa-Parlamentsvalget 2014

Opnåede ikke valg for Socialdemokratiet

12421 stemmer