Lise von Seelen, Henrik Sørensen

Lise von Seelen

Socialdemokratiet, Socialpædagog

Født den 9. marts 1949 (75 år).Folketingsvalg

Folketingsvalget 2007

5. kredsmandat for Socialdemokratiet

Sydjyllands storkreds

5314 personlige stemmer

4047 partistemmer

Folketingsvalget 2005

2. kredsmandat for Socialdemokratiet

Sønderjyllands Amtskreds

3057 personlige stemmer

3375 partistemmer