Michael Thomsen, Socialistisk Folkeparti

Michael Thomsen

Socialistisk Folkeparti, Folkeskolelærer

Født den 22. februar 1968 (56 år).Folketingsvalg

Folketingsvalget 2015

7. stedfortræder for Socialistisk Folkeparti

Vestjyllands storkreds

258 personlige stemmer

223 partistemmer

Folketingsvalget 2011

6. stedfortræder for Socialistisk Folkeparti

Vestjyllands storkreds

608 personlige stemmer

657 partistemmer

Folketingsvalget 2007

5. stedfortræder for Socialistisk Folkeparti

Vestjyllands storkreds

494 personlige stemmer

539 partistemmer

Folketingsvalget 2005

2. stedfortræder for Socialistisk Folkeparti

Ringkøbing Amtskreds

429 personlige stemmer

388 partistemmer

Europa-Parlamentsvalg

Europa-Parlamentsvalget 2014

Opnåede ikke valg for Socialistisk Folkeparti

391 stemmer