Mie Bergmann,

Mie Bergmann

Radikale Venstre, Handelsstudent

Født den 26. september 1950 (73 år).Folketingsvalg

Folketingsvalget 2011

1. stedfortræder for Radikale Venstre

Østjyllands storkreds

1002 personlige stemmer

1929 partistemmer