Nils Juhl Andreasen, GAB photography

Nils Juhl Andreasen

Venstre, Cand.scient.pol.

Født den 17. februar 1954 (66 år).



Europa-Parlamentsvalg

Europa-Parlamentsvalget 2014

Opnåede ikke valg for Venstre

1815 stemmer