Ove Hygum, Nordea

Ove Hygum

Socialdemokratiet, Bankassistent

Født den 17. september 1956 (62 år).