Per Dalgaard Christiansen, Henrik Sørensen, Folketinget

Per Dalgaard Christiansen

Dansk Folkeparti, Datanom

Født den 17. februar 1944 (80 år).Folketingsvalg

Folketingsvalget 2015

1. stedfortræder for Dansk Folkeparti

Østjyllands storkreds

1497 personlige stemmer

4224 partistemmer

Folketingsvalget 2011

1. stedfortræder for Dansk Folkeparti

Østjyllands storkreds

1297 personlige stemmer

3435 partistemmer

Folketingsvalget 2007

1. stedfortræder for Dansk Folkeparti

Østjyllands storkreds

1045 personlige stemmer

1884 partistemmer

Folketingsvalget 2005

1. stedfortræder for Dansk Folkeparti

Århus Amtskreds

915 personlige stemmer

2106 partistemmer