Pernille Bendixen, Dansk Folkeparti

Pernille Bendixen

Dansk Folkeparti, Dagplejer

Født den 1. marts 1973 (51 år), sidder i Folketinget.



Folketingsvalg

Folketingsvalget 2015

3. kredsmandat for Dansk Folkeparti

Fyns storkreds

3491 personlige stemmer

6033 partistemmer

Folketingsvalget 2011

2. stedfortræder for Dansk Folkeparti

Fyns storkreds

1509 personlige stemmer

2711 partistemmer