Poul Erik Christensen, Henrik Sørensen

Poul Erik Christensen

Radikale Venstre, Typograf

Født den 13. maj 1943 (81 år).Folketingsvalg

Folketingsvalget 2007

2. stedfortræder for Radikale Venstre

Vestjyllands storkreds

1110 personlige stemmer

1367 partistemmer

Folketingsvalget 2005

1. tillægsmandat for Radikale Venstre

Viborg Amtskreds

1290 personlige stemmer

1773 partistemmer