Poul-Erik Høyer-Larsen, Venstre

Poul-Erik Høyer-Larsen

Venstre

Født den 20. september 1965 (58 år).Europa-Parlamentsvalg

Europa-Parlamentsvalget 2014

Opnåede ikke valg for Venstre

14802 stemmer