Poul Holmskov Schlüter, Johannes Jansson, norden.org

Poul Holmskov Schlüter

Det Konservative Folkeparti, Cand.jur.

Født den 3. april 1929 (95 år).