Rune Bai Nielsen, Socialistisk Folkeparti

Rune Bai Nielsen

Socialistisk Folkeparti, Cand.scient.soc.

Født den 6. februar 1977 (47 år).Folketingsvalg

Folketingsvalget 2015

10. stedfortræder for Socialistisk Folkeparti

Sydjyllands storkreds

111 personlige stemmer

171 partistemmer

Europa-Parlamentsvalg

Europa-Parlamentsvalget 2014

Opnåede ikke valg for Socialistisk Folkeparti

469 stemmer