Sanne Rubinke, Folketinget

Sanne Rubinke

Socialistisk Folkeparti, Socialrådgiver

Født den 4. marts 1961 (63 år).Folketingsvalg

Folketingsvalget 2015

6. stedfortræder for Socialistisk Folkeparti

Østjyllands storkreds

437 personlige stemmer

544 partistemmer

Folketingsvalget 2011

2. stedfortræder for Socialistisk Folkeparti

Østjyllands storkreds

1631 personlige stemmer

3100 partistemmer

Folketingsvalget 2007

3. stedfortræder for Socialistisk Folkeparti

Østjyllands storkreds

1248 personlige stemmer

4065 partistemmer

Folketingsvalget 2005

3. stedfortræder for Socialistisk Folkeparti

Vejle Amtskreds

421 personlige stemmer

361 partistemmer