Sonja Alice Dahl Mikkelsen, Folketinget

Sonja Alice Dahl Mikkelsen

Socialdemokratiet, Student

Født den 20. juni 1955 (68 år).