Søren Gytz Olesen, Lars Aarø

Søren Gytz Olesen

Socialistisk Folkeparti, Cand.pæd., Ph.d.

Født den 6. april 1955 (69 år).Folketingsvalg

Folketingsvalget 2011

2. stedfortræder for Socialistisk Folkeparti

Vestjyllands storkreds

1646 personlige stemmer

1595 partistemmer

Europa-Parlamentsvalg

Europa-Parlamentsvalget 2014

Opnåede ikke valg for Socialistisk Folkeparti

2118 stemmer