Thomas Strecker Lerbak Adelskov, Henrik Sørensen, Folketinget

Thomas Strecker Lerbak Adelskov

Socialdemokratiet, Daghøjskolelærer

Født den 25. juni 1964 (59 år).Folketingsvalg

Folketingsvalget 2007

4. kredsmandat for Socialdemokratiet

Sjællands storkreds

6168 personlige stemmer

8331 partistemmer

Folketingsvalget 2005

2. kredsmandat for Socialdemokratiet

Vestsjællands Amtskreds

5771 personlige stemmer

5938 partistemmer