Thomas Horn, Socialdemokraterne

Thomas Horn

Socialdemokratiet, Lærer, Skoleleder

Født den 18. juli 1972 (51 år).Folketingsvalg

Folketingsvalget 2011

1. stedfortræder for Socialdemokratiet

Nordsjællands storkreds

4296 personlige stemmer

3120 partistemmer

Folketingsvalget 2007

1. stedfortræder for Socialdemokratiet

Nordsjællands storkreds

2787 personlige stemmer

3022 partistemmer