Tonni Hansen, Peter Sørensen

Tonni Hansen

Socialistisk Folkeparti, Formand for 3F Sydfyn

Født den 25. april 1958 (66 år).Europa-Parlamentsvalg

Europa-Parlamentsvalget 2014

Opnåede ikke valg for Socialistisk Folkeparti

4566 stemmer